Młodzież bardzo aktywnie włącza się w życie naszej parafii. Często swoimi występami ubogaca nabożeństwa, przygotowuje adoracje na Wielki Piątek, na niedzielę przed Środą Popielcową, prowadzi różaniec w niedzielę odpustową. A raz do roku, w piątek po odpuście, organizuje dekanalne spotkanie młodzieży.

Młodzież z Chróścic przygotowała wiele wspaniałych występów, o których było głośno nawet poza naszym dekanatem. W 2009 roku wystawiono pantomimę pod tytułem "Jezus Żyje". Dwa lata później, w 2011 roku na dekanalnym spotkaniu młodzieży zagrano pantomimę pod tytułem "Walka dobra ze złem", o której zrobiło się bardzo głośno, pisano nawet o niej w lokalnej gazecie. A młodzież zaprezentowała się między innymi w Opolu i Nysie. W 2014 roku zorganizowana została piękna droga krzyżowa ulicami Chróścic, z przedstawieniem męki Pana Jezusa, co u wielu osób wywołało ogromne wzruszenie. Z kolei w 2015 roku przedstawiano ostatnie dni z życia Pana Jezusa, tą inscenizację młodzież zagrała również w Winowie.

Obecnie Chróścicka młodzież jest zaangażowana w Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie. A nasza parafia będzie gościła młodych ludzi z zagranicy. Młodzi ludzie już teraz angażują się w wiele akcji promujących to wydarzenie, między innymi: czyny miłosierdzia (pomagają starszym osobom w codziennych obowiązkach), pieczenie ciastek na odpust (Jadwiżanki), czy też akcja bieg na ŚDM.